Page 10 - Čaroslov č.2
P. 10

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
     OKIENKO

    časopis žiakov a učiteľov
      ZŠ Jána Čajaka
       v Petrovci           ÚSPEŠNÝ CHÓR ZŠ JÁNA ČAJAKA V PETROVCI

                    Na  republikovej súťaži  školských zborov, ktorý sa uskutočnil
                  15. mája 2011 v Novom
                  Bečeji pre vojvodinskú
                  časť Srbska, naši žiaci pod
                  taktovkou    profesorky
                  hudobnej kultúry Marieny
                  Stankovićovej- Krivákovej
                  v rámci súťaže vyšších
                  ročníkov  veľkých  škôl
                  získali striebornú plaketu.

                      POVESŤ O JÁNOŠIKOVI


                  Metodické centrum Univerzity Mateja
                  Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí v
                  rámci tematického okruhu Slováci a
                  európske     kultúrne    dedičstvo
                  zorganizovalo  6.  ročník  výtvarnej
                  súťaže žiakov škôl s vyučovacím
                  jazykom  slovenským  v  zahraničí.
                  Témou    bol    ľudový    hrdina
                  a zbojnícky kapitán Juraj Jánošík, ktorý
                  bohatým bral a chudobným dával.
                    Na  súbeh  bolo  zaslaných  145
                  výtvarných prác z Poľska, Ukrajiny,
                  Rumunska,    Maďarska,   Chorvátska
                  a Srbska. Odborná   porota   určila
                  víťazov súťaže.

                  V kategórii do 15 rokov 1. miesto obsadil
     Vladimír Ededy a 3. miesto Silvia Balážová zo ZŠ Jána Čajaka z
     Báčskeho Petrovca.
      Odmenení výtvarníci pobudli na Slovensku od 27. do 30. júna

     2011.   Vernisáž   a  slávnostné   udelenie   cien  boli
     v historickej Radnici mesta Banská Bystrica. Laureáti cien navštívili
     turistické Donovaly, a tam i dedinku utvorenú podľa Dobšinského
     rozprávok Habakuky, kde si pozreli tri divadelné predstavenia.
     Nasledovala prehliadka mesta a obchádzky banskobystrických
     múzeí a galérií, kde si odmenení žiaci načerpali hodne inšpirácií.
                              - 9 -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15