Page 5 - Čaroslov č.2
P. 5

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
     Školská lavica

     Školská lavica
     tajomstvá prezrádza,
     prvé lásky,
     rôzne priateľstvá.

     Školská lavica
     tajomstiev plná
     rokmi už oddávna
     všeličo počúva.

     Každá školská lavica
     iné rozprávky v sebe má,
     každá na svoj spôsob
     krásna, iná, jedinečná.

        Tatiana Krížová (Selenča)

     Aká by som bola učiteľka?


     Dej sa odohráva v škole. Na hodine matematiky žiačka Melisa stojí pri tabuli a vypočituje príklad.

     Učiteľka: Melisa! Nerobíš to dobre! Už som ťa päťkrát napomenula, že tam musí byť mínus a nie plus!
     Melisa: Ale pani učiteľka, keď som ja toto nepochopila.
     Učiteľka: Mala si počúvať na hodine, ja som všetko vysvetľovala.
     Melisa: Ale veď ja som počúvala, ale ... (učiteľka ju preruší)
     Učiteľka: Nechcem nič počuť, sadni si na miesto a, dostala si jeden!
     Melisa: Ale to nie je fér!
     Učiteľka: Už nechcem počuť ani slovo! Sadni si a nasledovnýkrát počúvaj!

     Zo školy Melisa prišla rozčarovaná a nahnevaná. Deň jej rýchlo ubehol a bola už noc. Ľahla si do postele
     a povedala si: „Keby som ja bola učiteľkou, nedovolila by som, aby moji žiaci nepochopili učivo. Majú právo na
     vysvetlenie.“ V takomto rozmýšľaní zaspala a prisnil sa jej nezvyčajný sen. Videla seba ako stojí pred tabuľou

                              - 4 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10