Page 6 - Čaroslov č.2
P. 6

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

     a vysvetľuje žiakom učivo z matematiky. Zrazu stála ako zmeravená, bola prekvapená, keď ju žiaci oslovili
     učiteľkou. Zistila, že sa našla v úlohe
     učiteľky.  Vzala  kriedu  a žiakom
     vysvetlila všetko čo nepochopili.
     Melisa: Deti, je to všetkým jasné?
     (Hlásil sa Peter.)
     Peter: Pani učiteľka, ja to nerozumiem!
     Melisa: Poď k tabuli a pokús sa
     vypočítať tento príklad.
     (Peter prišiel k tabuli. Bol splašený.
     Začal vypočitovať príklad a potom
     odrazu, nevedel čo má ďalej robiť.)
     Melisa:  Peter,  povedz  mi  čo
     nerozumieš a ja ti vysvetlím.
     Melisa vysvetlila všetkým žiakom ešte
     raz. Všetci boli spokojní... V tej chvíli
     zazvonil  budíček.  Zobudila  sa
     a pochopila, že všetko to bol iba sen.
     Obliekla sa, narajňajkovala a šla do
     školy. Prvá hodina bola matematika.
     Učiteľka: No Melisa, si sa naučila?
     Melisa: Áno, pani učiteľka.
     Učiteľka vypísala príklad na tabuľu. Tentoraz Melisa vedela všetko vypočítať. Dostala pätorku. Učiteľka bola
     prekvapená. Uvedomila si, že Melisa nerozumela a že potrebovala iba vysvetlenie. Odvtedy Melise matematika
     bola obľúbeným vyučovacím predmetom. Na konci školského roka mala uzavretú pätorku.

                                          Michaela Kukučková (Hložany)
                                                                       Melina Korčoková (Hložany)
                                                                      Monika Mandáčová (Pivnica)
                                                                         Blanka Gažová (Kulpín)
                                     Aký by som bol učiteľ?


                                   Keby som bol učiteľom, samozrejme, že by sa
                                   mi toto povolanie muselo páčiť.
                                   Nebol by som prísnym učiteľom. Svojim
                                   žiakom by som dovolil na hodine rozprávať sa,
                                   ale iba poticho. Bol by som učiteľom dejepisu.
                                   Taký ako môj dobrý a múdry učiteľ. Žiadal by
                                   som, aby sa žiaci učili, lebo by dostávali slabé
                                   známky. Každý žiak na moju otázku by dával
                                   múdre odpovede. Na hodinách by sme sa
                                   najprv učili a potom odpovedali. Učil by som
                                   žiakov s radosťou. Aby žiakom bol zaujímavý
                                   dejepis, premietal by som im filmy a keby boli
                                   poslušní, skôr by som ich pustil domov.
                                   Byť učiteľom je krásne povolanie.

                                   Andrej Kolár (Kysáč)
                              - 5 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11