Page 15 - Čaroslov č.2
P. 15

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

       PODPOLIANSKE SLÁVNOSTI


     Od 8. do 10. júla tridsaťosem členná výprava ZŠ
     Mladých pokolení v Kovačici pobudla na Slovensku,
     na 46. folklórnych Podpolianskych slávnostiach v
     Detve.  Mladšia  folklórna  skupina  predviedla
     choreografiu Jeden, dva, tri...povedz mi to ty, ktorej
     autorkou je Katarína Mosnáková a choreografkou
     Zuzana Petríková. Deväťčlenný orchester pripravil
     Pavel Tomáš starší. Z tohto zájazdu si všetci účastníci
     priniesli prekrásne dojmy a skvelé zážitky.
                                     SAMÍ DOBRÍ ŽIACI

                               Známa spisovateľka pre deti a mládež Mária
                               Kotvášová-Jonášová mala v piatok 21. októbra t. r.
                               prezentáciu najnovšej knihy Samí dobrí žiaci.
                               Prezentácia bola v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. V
                               knihe sa hovorí o žiakoch, ich učiteľoch a trochu aj o
                               ich rodičoch. Na prezentácii žiaci ôsmeho ročník a
                               sprítomni li k nihu trefnými s cénkami Triedna kniha
                               a Exurzia. Svoju mienku o knihe povedali: Zuzana
                               Čížiková, Anna Chorvátová, Samuel Žiak a Michal
                               Ďuga. Knihu pokrstili a zároveň aj spestrili program
                               žiačky Letnej Supertriedy: Hana Čížiková, Alexandra
            SUPER TRIEDA              Čížiková, Martina Čížiková, Saňa Kráľovská a Melinda
                               Babková a víťazky Rozpievaných klenotov zaspieval i
                               víťazné piesne.
     Projekt Letná Super trieda je vlastne multimediálna
     škola. V nej si žiaci zdokonaľujú svoje vedomosti,                Hana Čížiková
     spoznávajú nových kamarátov a majú príležitosť
     vidieť prekrásne veci. Táto škola existuje už 6 rokov a
     tentoraz bola organizovaná aj pre žiakov – Slovákov
     zo zahraničia. Trvala od 14. do 28. júla v Bratislave a v
     Častej papierničky. V nej sa zúčastnili deti zo
     Slovenska, Srbska, Maďarska a Ukrajiny. Z našej
     základnej školy sa sem dostali šiestačky Melinda
     Babková, Hana Čížiková, Martina Čížiková, Alexandra
     Čížiková a Saňa Kráľovská spolu s profesorkou
     Máriou Kotvášovou-Jonášovou.                              - 14 -
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20