Page 7 - Čaroslov č.2
P. 7

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
     Školská lavica

     Školská lavica je súčasťou každej školy. Žiaci nemajú radi školské lavice, to preto, že na nich musia písať ťažké
     kontrolné úlohy a diktáty, ale lavice v sebe zanechávajú mnoho spomienok.
     V škole   nadobúdame    prvé
     priateľstvá a to práve v školských
     laviciach. Keď nám v prvej triede
     učitelia  zvolili   spolusediacich
     v lavici, nik nebol spokojní. No, teraz
     je to už inšie. Zrodili sa medzi nami
     veľké priateľstvá, veľké sympatie.
     Za sebou nenechávame poškodené
     lavice,  ale  pocity,  spomienky.
     Školská lavica sa podobá človeku.
     Keď je nová, je čistá a nepoškvrnená
     ako malé bábätko. Avšak časom
     akoby starla. To preto, že každý deň
     zachováva   v sebe   smutné
     spomienky. Ale v školskej lavici sa
     uchovajú aj spomienky na prvé
     bozky, lásku a po niekoľkých rokoch
     si povieme: „Ach, v tejto lavici ma
     prvýkrát pobozkal!“ Niečo podobné
     sa stalo aj mne. Raz som si sadla do
     jednej lavice. Cítila som, že niečo nie je v poriadku. Zrazu sa otočil a povedal:“Mám ťa rád!“ Zmohla som sa, len
     na jeden úsmev. Nik to nevedel iba ja, on a ona-školská lavica. Povedala som to kamarátke a na druhý deň už to
     vedela celá trieda. Teraz, keď som už staršia chýba mi to.
     Niekedy si spomeniem, že sme sa medzi sebou vôbec nepoznali, nerozumeli si. Teraz, keď sme sa konečne
     spoznali, začali si rozumieť, musíme sa rozlúčiť. Každý má plávať na svojom člne, po svojej rieke. Po nás
     zostanú iba spomienky uchované v školských laviciach.
                                 Blažena Pavelová (Padina), Hana Čížiková (Kovačica)
     V školskej lavici zrodila sa láska


     Zvoní zvonec. Začala sa školská hodina. Učiteľka vošla do triedy a začala deliť papiere. Nik netušil čo sa deje
     a v tom im pani učiteľka oznámila, že píšu test zo slovenčiny.
     Najlepší kamaráti Jano a Karolína sedia spolu v jednej lavici. Nič netušili. Jano sa nepripravil na test a preto
     Karolínu žiadal o pomoc.
     JANO: Ks, ks..Karolína!
     KAROLÍNA: Prosím?
     JANO: Pomôž mi, nič som sa neučil.
     KAROLÍNA: Keby si aspoň poslúchal na hodine a nestrkal stále do mňa, niečo by si si určite zapamätal.
     JANO: Nemudruj a pomôž mi.
     V tom ich preruší učiteľka.
     UČITEĽKA. Hej, vy dvaja! Dosť už bolo! Ešte raz, a hneď vám píšem jednotky!
     Karolína a Jano sa zľakli, chvíľu mlčali, no hneď po tom Jano znova otravoval Karolínu.
     JANO: Karla, Karla, Karlka!
     KAROLÍNA: Prestaň, vieš aj sám, že nás učiteľka pozoruje.
     JANO: Je mi to fuk, povedz mi deviatu odpoveď!
     A vtedy ich učiteľka znovu prichytila a bez váhania im vzala testy. Kvôli tomu sa Karolína na Jana veľmi
     nahnevala a prestala s nim komunikovať. Jano netušil čo sa deje, no po určitom čase zistil, že veľmi ukrivdil
     Karolíne. Bolo mu to veľmi ľúto a chcel sa s Karolínou čím rýchlejšie udobriť. Rozhodol sa, že ju prekvapí
     nejakým darčekom. A tak sa aj stalo. Potichu sa k nej počas prestávky prikradol.


                              - 6 -
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12