Page 11 - Čaroslov č.2
P. 11

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                                    Robme šťastnými tých, čo sú blízko.
                                      A tí čo sú ďaleko, prídu.
                                        (Čínske príslovie)
        PREČO MÁME RADI SLOVENČINU?


           Vyhodnotenia 19. ročníka literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu,
       prečo mám ráda Slovensko bolo 8. júna 2011 v Nových Zámkoch.

           Organizáciu súťaže pre zahraničných účastníkov mali na starosti
       Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Odmenení žiaci zo
       Srbska sú: Maja Vargová, tretiačka z Kysáča (Osobitná cena Matice
       slovenskej), Marína Valentíková, tretiačka na Gymnáziu Jána Kollára v
       Petrovci (Cena poroty), ako i Aňa Marčoková, piatačka z Kysáča,
       Veronika Budinská, siedmačka z Báčskeho Petrovca, Daniela Čániová,
       ôsmačka, Anna Havranová, siedmačka, obidve zo Starej Pazovy, Tatiana

       Krížová, siedmačka zo Selenče, a Tabita Sára Eliášová, prváčka na petrovskom
       gymnáziu (Čestné uznanie). Odmenenou pedagogičkou zo Srbska je Jarmila
       Dolinajová zo Starej Pazovy a medzi odmenenými školami je i ZŠ Jána

       Čajaka v Báčskom Petrovci.
       Odmenená práca:

       Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko


         Slovenčina je pre mňa čistá a bystrá rieka slov, ktoré ju tvoria.
       Šumia krásnym š irokým korytom, plným rôznych krás – Slovenskom.
       I keď mi slovenčina nie je materinským jazykom (som Rusínka), nemôžem
       odolať jazyku, ktorý každodenne tak pekne znie. Nemôžem sa tváriť, že som
       hluchá, keď počujem vš etky jeho bohatstvá a krásy. Eš te ako malá som vpíjala
       slovenčinu na ulici s kamarátkami, v š kole a po celej tejto slovenskej dedine, v
       ktorej som sa aj narodila. Preto mi slovenčina čoraz viacej prirástla k srdcu a aj

       teraz je v ňom – hneď po materčine.
         Slovensko, rovnako tak krásne a bohaté, dôstojné chrániť poklady slovenčiny,
       vždy verné svojmu jazyku. Slovenská reč sa trbliece a cibrí, lebo ľudia si ju
       uctievajú a vážia. Je to určite krásne, keď človek žije vo svojom rodnom kraji.
       Slovenčina je kyslíkom pre moje pľúca a lichotivým zvukom pre moje uši. Mám
       nádej, že budem schopná vnímať ju navždy a každodenne žiť s ňou.

                                         Veronika Budinská 7. A                              - 10 -
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16