Page 13 - Čaroslov č.2
P. 13

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                   Žiaci so známou spisovateľkou

     V ústrety 1. októbru – Medzinárodnému
     dňu starších z inciatívy Obecnej organizácie
     Červeného kríža v Báčskom Petrovci, ktorú
     podporili aj profesori a žiaci zo základnej
     školy, v piatok 30. septembra spoločne
     navštívili známu spisovateľku redaktorku
     na dôchodku Vieru Benkovú.
     Šiestaci - békaši Martin Krajčík, Maxim
     Mištec, Emília Ponigerová, Nataša Falbová
     a piatačka Marína Cerovská spisovateľku
     Vieru Benkovú síce poznajú, ale niektorí z
     nich možno iba z čítaniek slovenského
     jazyka. Najprv sa Martin a Maxim
     spisovateľke prihovorili veršami a darovali
                                   jej košík ovocia a kyticu kvetov. Potom
                                   spolu s Emíliou Ponigerovou, Natašou
                                   Falbovou a Marínou Cerovskou prekvapili
                                   tým, že predviedli úryvok z jej rozhlasovej
                                   hry Pusťte basu do rozhlasu. Spisovateľka
                                   Benková sa žiakom pochválila, ako sama
                                   začala písať a nabádala aj ich, aby čítali, aby
                                   si to, čo sa im páči, aj zapísali a ktovie,
                                   možno raz aj z nich budú spisovatelia.
                                   Marína, Emília, Nataša, Maxim a Martin sa
                                   potom tety Viery na všeličo vypytovali: na
                                   detstvo, na inšpiráciu, na záľuby a na
                                   minulosť Petrovca. V družnom rozhovore sa
                                   aj Viera Benková opýtala žiakov na ich
     záľuby, na súčasnú zábavu v škole a keď im
     prezradila, že má rada hudbu, huslistka
     Marína Cerovská sa chopila svojich husieľ a
     zahrala jednu skladbu.
     Potom spisovateľka návštevníkom ukázala
     svoju pracovňu. Zastavili sa pri počítači, pri
     knihách a zároveň im porozprávala, na čom v
     tejto chvíli pracuje.
     Na rozlúčku jej ešte aj zaspievali. Za pomoci
     matrice Ferenca Kováča v duete zaspievali
     Matin Krajčík a Emília Ponigerová.     Dojmy z návštevy zapísala
     Emília Ponigerová, 6.b                              - 12 -
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18