Page 8 - Čaroslov č.1
P. 8

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                       NAŠA POÉZIA


             BOLA TO LÁSKA?                     VOJNA

        Bol si tu, mal si ma rád,                   Všade okolo teba
        ale naša láska stratila jas.                  bežia bez cieľa
        Myslela som si:                       s panikou na tvári.
        „Jediná som.“                       Vidíš, že toto nie je život
                                         a že vojna
        Ty si iba mlčky stál,                    mnoho škody spraví.
        nepoznal si môj bôľ a žiaľ.
        Povedal si: Nevieš, čo láska je.                Počuješ výstrel,
        Stratila som nádej, nebola som už              zrazu niekto padne
        dobrej vôle.                        s veľkým bôľom v duši.
        Teraz už nemám žiadnu obavu,                  Ani sa nenazdá,
                                       že hneď umrie.
        získala som veľkú odvahu                     Ani netuší.
        povedať ti, že si chybil,
        pohár lásky, že si vypil.                   Utekáš sa skryť
        Vietor nesie slová moje:                   s veľkým strachom,
        - Ty nevieš, čo láska je.                  chceš zachrániť seba,
                                      keď vidíš ako bomba
        Navždy si stratil niečo,                   s rachotom padá
        čo mohlo byť tvoje.                      z tmavého neba.

                   Monika Bažaľová              Pomyslíš si,
                        z Hložian          prečo sa to stáva...
                                        Čo si urobila?
                                       No už je neskoro,
                CÍTIM ŤA                    Posledná hodina
                                       ti už dávno odbila.
        Cítim ťa, aj keď nie si pri mne,
        tvoj jemný hlas mi stále chýba,                     Marina Koláriková
        tvoje nežné ruky ešte cítim na mojej                         z Padiny
        koži,
        moju dlaň, keď sa do tvojej vloží...
                                     TVOJ BOŽTEK VRÚCI
        Zmenil si sa, nie si ten istý,          Mám pocit, že si tu a že ma k sebe voláš.
        viacej ťa nepoznám, kto si vlastne ty?      Vieš, že pôjdem a že ma ešte lákaš.
                                Mám pocit, že aj ty na mňa myslíš
        Blízko si mi, ale tak ďaleko.          a že pre mňa všetko robíš.
        Tak ďaleko je tvoja duša od mojej,        V každej tvojej napísanej básni nájdem
        smútok ma premôže v každej chvíli,        seba
        tvoj nový pohľad ma len bolí a páli.       a viem, že vieš, že milujem len teba.
                                Ty mi nie si iba kamarát
        Už mi nie je známy ten tvoj pohľad,       a máš aj ty mňa rád?
        ty nie si viacej môj vzácny poklad...      Nie neoklameš ma, lebo ja vidím,
                                všetko, čo ku mne cítiš, aj ja cítim.
                    Tatiana Krížová     Ty panuješ v mojom srdci
                a Klaudia Prokopcová      a teší ma tvoj božtek vrúci.
                       zo Selenče                Malvína Zolňanová

                                                 zo Selenče
                             - 8 -
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13