Page 10 - Čaroslov č.1
P. 10

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                        NAŠA POÉZIA


                PRIATEĽSTVO                    PRIATEĽSTVO
        S priateľstvom sa stretávame každý deň.       To malé svetielko v tme,
        Ono je taký sen,                  to som ja, to si ty...

        lebo nejestvuje priateľstvo ideálne,
                                  To malé svetielko, čo vieru a lásku rozhorí,
        a potom to niekedy i prestane.
                                  to som ja, to si ty...
        Keď sa priateľ s priateľom neháda,
        z toho je priateľstvo záhada.            Tá škvrnka svetla, ktorá cestu ukazuje,
        No, po každej hádke priateľstvo silnejšie žiari   to je malá škvrnka niečoho väčšieho
        a v priateľstve sa nám pekne darí.         od človeka samého.

        Klamy a zrady sú časté,               To malé svetielko, čo svieti v tme,
        takže nejde to ako po masle.            to niečo znamená všetko,
        Mať priateľa je cenná vec,             keď sa ti zdá, že sa ti zbúral svet.
        ale v tvojom srci nemusí byť zajatec.
                                  Ty dobre vieš, človeče daj a dostaneš späť!
                       Adam Števko     To hovorí život o priateľstve!
                         z Aradáča
                                  Usmej sa a podaj ruku, keď spadne tá
                                  ťažká slza, niekoho naučíš, čo je láska
                                  a niekomu zasadíš vieru...

                                  Uč človeče, uč druhých o láske
                                  a naučíš si ceniť seba
                                  Boh ti dá priateľa – Teba!
                                                Martina Hanusová,
                                            Adam Števko a Milan Števko
                                                     z Aradáča


          KRÁTKE SPRÁVY
          Seminár v Báčskom Petrovci. Dňa 13. novembra 2010 v ZŠ Jána Čajaka sa v Báčskom Petrovci
          realizoval 2. seminár pre žiakov – členov redakcií školských časopisov. Na začiatku nás privítal
          riaditeľ školy a potom vedúci školských časopisov a profesorky slovenčiny prezentovali svoje
          časopisy. Časopis základnej školy v Padine sa menuje Mladosť. Potom sa nám prihovorili novinári
          Hlasu ľudu a zorganizovali nám pracovné dielne, aby sme sa stali ozajstnými novinármi. Získali
          sme nové vedomosti z oblasti žurnalistiky, vypracovali sme spoločný časopis Čaroslov. Na
          prestávke sme navštívili gymnázium a internát. Veselá nálada a prekrásne dojmy nám umožňovali
          ľahšiu prácu. Tvorivú dielňu sme uzavreli tlačením, kopírovaním a umiestnením spoločného
          časopisu na webovú stránku.
                                 Tina Bokorová a Vlasta Chrťanová z Padiny


          Pohár tolerancie. V nedeľu 7. novembra 2010 v Novom Sade bol uskutočnený Pohár tolerancie.
          Cieľ tohto turnaja bol, aby sa deti rôznych národov a národností zoznámili a nadviazali nové
          priateľstvá. Otvorenie súťaže sa konalo v jednej školskej telocvični v Novom Sade. Program bol
          veľmi úspešný a zaujímavý. Na turnaji boli športové súťaže, ako čo sú: volejbal, futbal, stolný tenis
          a basketbal. Kulpínska škola sa zúčastnila vo futbale a petrovská v stolnom tenise. Keď sa všetko
          skončilo, šli sme na obed a po obede bolo ukončenie turnaja. Nadobudli sme tu nové priateľstvá
          a dúfame, že sa aj o rok na tomto peknom stretnutí zúčastníme znova.

                                         Rastislav Činčurák z Kulpína

                             - 10 -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14