Page 4 - Čaroslov č.1
P. 4

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine              INTERVIEW S RIADITEĽOM PETROVSKÉHO GYMNÁZIA


         Navštívili sme Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci a položili sme pánovi riaditeľovi Paľovi

     Beličkovi zopár otázok.
     * Kedy vzniklo gymnázium?

     – Naše gymnázium bolo otvorené 1. októbra 1919, ale idea vznikla 75 rokov skorej.

     * Prečo táto škola dostala meno podľa Jána Kollára?

     – Pretože Ján Kollár sa zakladal o to, aby bolo gymnázium práve v Báčskom Petrovci.

                                      * Odkedy vy pracujete na gymnáziu?
                                      – Ako profesor od 1. septembra 1976

                                      a ako riaditeľ od 1. septembra 2005.

                                      * Koľkí pracujete na gymnáziu?
                                      – Spolu so žiackym domovom je nás

                                      59 zamestnancov.

                                      * Čo vás prilákalo na toto pracovné

                                      miesto?
                                      – Pre fyziku som sa rozhodol v 2.

                                      triede strednej školy, lebo náš

         Zverenú úlohu si budúca novinárka statočne vykonala    profesor fyziky nebol dobrý človek.

                                      Všetkým nadával a vysmieval sa. Tak
     preto som sa rozhodol pre fyziku, aby som ukázal, že učitelia a konkrétne fyzici nemusia byť všetci takí.

     Na riaditeľskú stoličku som sa dostal roku 2005 .

     * Koľko máte žiakov v tomto školskom roku?

     – Máme 338 žiakov a od pondelku 339, lebo sa nám pripája ešte jeden Kulpínčan.
     *Ako lákate žiakov do gymnázia?

     – No nelákam ich, prídu sami, keď porovnajú našu školu a iné školy. Zviditeľňujem im čo a ako robíme a

     im sa to normálne páči, lebo to robíme tak, aby sa to žiakom páčilo. Jednoducho – prídite a uvidíte.

      Ďakujeme pánovi riaditeľovi za rozhovor.
                                          Malvína Zolňanová zo Selenče

                              - 4 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9