Page 12 - Čaroslov č.1
P. 12

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                          Enigmatika

                            1. Liečivá tekutina
      1                      2. Južné ovocie
      2                      3. Vodné zviera
                            4. Čím znečisťujeme prírodu
      3                      5. Veľká hviezda

      4                      6. Kráľ zvierat
                            7. Cez čo pozeráme
      5                      8. Čím jeme

      6                      Rozlúštenie: meno nášho časopisu.

      7                                      Boris Čeman z Kysáča
      8


     1                  1. Máme ho v ústach.
                       2. Zrakový orgán.
     2                  3. Ticho rozprávať.
                       4. Čím vyšívame?
     3
                       5. Zoskupené vety spolu tvoria.
     4
                       Vyrieš tajničku a dozvieš sa, čo sa v nej skrýva!
     5
                                          Jaroslav Poničan z Kysáča


                         OSEMSMEROVKA

                                         Petrovec, Padina, Kovačica,
                                         Stará Pazova, Vojvodina,
                                         Kysáč, Stepanovićevo,
                                         Rumenka, Báčsky Petrovec,
                                         Belehrad, Maďarsko, Báčka,
                                         Srbsko, Čína, Rusko,
                                         Rumunsko, Sicília,
                                         Macedónsko, Chorvátsko,
                                         Čierna Hora, Rakúsko, India,
                                         Škótsko, Erdevík, Hložany,
                                         Pivnica, Selenča, Kulpín, Nový
                                         Sad, Egypt, Slovensko, Európa.

                                            Maja Vargová z Kysáča                             - 12 -
   7   8   9   10   11   12   13   14