Page 13 - Čaroslov č.1
P. 13

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                      Enigmatika

                   Vyrieš zemepisnú krížovku a odhalíš našu tajničku!

     1. Hlavné mesto Rakúska                1
     2. Hlavné mesto Ruska
     3. Druhá najväčšia rieka v Európe        2
     4. Hlavné mesto Nového Zélandu
     5. Hlavné mesto Nórska       3
     6. Hlavné mesto Írska                 4
     7. Európsky štát pri Grónsku
      (Grenlande)                     5
     8. Najväčšie mesto vo Vojvodine
     9. Kontinent, ktorý objavil Krištof          6
      Kolumbus
                                7
          Vladislav Uhlík z Bingule          8

                                9

           V T I P Y
                                 – Janko, prídi zajtra k nám, nikoho nebude doma, – vraví
     – Máte nespavosť? – opytuje sa doktor pacienta.    Marka.
     – Nie, ale keď rozprávam, všetci okolo mňa spia. –   Janko prišiel a naozaj nebolo nikoho doma.
     hovorí pacient.
     – Naozaj? Čím sa zaoberáte?              Príde zákazník do obchodu a opytuje sa:
     – Som profesor dejepisu.                – Máte semiačka pre papagáje?
                                 – Áno, a koľko ich máte?
     Prečo černoch je čokoládu v rukaviciach?        – Nemám ešte, chcel by som si zasadiť zopár.
     Aby sa neuhryzol za prst.
                                 – Janko, poďme sa hrať na školu.
                                 – Dobre, ale ja budem chybovať na prvej hodine.


                 1
                                           Najlepšia ľudská
               2                             vlastnosť je:
                                          1. Otvorený, priamy
      3                                    2. Pochopenie
                                          3. Priateľ zo školy
                   4
                                          4. Spojka
                                          5. Láskavosť, vľúdnosť
        5
                                          6. Vernosť
            6                             7. Dôveryhodnosť
                                          8. Pozitívny citový vzťah
            7                             9. Radosť
                                          10. Postoj človeka
               8
                                          k niekomu, niečomu
          9                               11. Protiklad osamelosti

                   10                        Jaroslava Majerová
                                            a Ivona Martinková
              11
                                            z Báčskeho Petrovca
                             - 13 -
   8   9   10   11   12   13   14