Page 5 - Čaroslov č.1
P. 5

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                         I I   N N   T T   E E   R R   N N   Á Á   T T


                              & &                     G GY YM MN NÁ ÁZ ZI IU UM M  J JÁ ÁN NA A  K KO OL LL LÁ ÁR RA A
         Žiaci, ktorí sa chcú zapísať do petrovského gymnázia zo susedných a vzdialenejších dedín majú
     príležitosť byť v internáte ubytovaní. Väčšina z nich sú tu ubytovaní len cez pracovné dni. Majú presne
     určený čas pre výučbu, voľný čas a čas na večerné prechádzky. Internát má spoločnú obývačku, jedáleň,

     kuchyňu, upravenú aulu s akváriom, ktorý je plný rybičiek. V izbách sú ubytovaní dvaja alebo traja žiaci.
     Pred internátom je ihrisko, kde žiaci taktiež trávia mnoho času hraním futbalu a basketbalu. Pred
     internátom sú lavičky, na ktorých žiaci oddychujú, rozprávajú sa... Majú zabezpečené raňajky, obed
     a večeru.

         Žiacky domov (internát) začal pracovať 1. septembra 1997. Ubytovaní sú tu žiaci od 15 do 19
     rokov. Internát zahŕňa 26 izieb, 20 trojposteľových a 6 dvojposteľových. Žiaci sa môžu zapojiť i do
     mimotriednych aktivít školy a aj v samotnom domove majú možnosť zapojiť sa do rôznych krúžkov.
                   Lýdia Speváková,

                   Helena Kováčová

                   a Mária Matićová

                  z Báčskeho Petrovca
                              - 5 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10