Page 3 - Čaroslov č.1
P. 3

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                ROZHOVOR S ORGANIZÁTORKOU SEMINÁRA


         V rámci tohto seminára rozhodli sme sa urobiť interview s organizátorkou tohto
     podujatia profesorkou Máriou Andrášikovou…

         *Dozvedeli sme sa, že pracujete v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci.
     Ako sa vám tu pracuje?


         – No, pracuje sa mi tu super. Je to krásna robota, ktorú by som nevymenila za
     nič iné.

         *Koľko rokov ste už
     profesorkou slovenčiny?

         – V škole pôsobím už
     dvadsať rokov.

         *Ako ste prišli na
     ideu   organizovať    tento
     seminár?

         – Prišla som na túto
     ideu, lebo som videla, že se-
     minárov pre učiteľov je veľa
     a žiaci sú príliš zanedbaní.
     Chcela som, aby prišli do B.
     Petrovca. Aby sa priatelili,
     nadviazali komunikáciu a
     aby sa pobavili.

         *Kedy bol organizovaný prvý seminár? A čo bolo témou toho stretnutia?

         – Prvý seminár bol organizovaný vlani a témou stretnutia bolo Interaktivita a
     interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách. Učivo, ktoré sa žiaci nerado
     učia spamäti. Rozhodla som sa žiakov priblížiť k vybraným slovám cez tento seminár.

         *Bolo namáhavé organizovať tohtoročný seminár?

         – Spokojná som ako práve prebieha a či bolo namáhavé, uvidím zajtra. Nebolo
     ľahko zhrnúť jedenásť škôl na jedno miesto, ale som spokojná.

         *Ďakujeme za rozhovor.


                                                Otázky kládli:
                                           Igor Červený z Kulpína

                                       a Monika Bažaľová z Hložian


                              - 3 -
   1   2   3   4   5   6   7   8