Page 5 - Čaroslov č.5
P. 5

5. žiacky seminár                                      ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
     Tiež naše stretnutie, výmena skúseností a ochota
     k inováciam by sa neuskutočnili bez podpory
     Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie

     a národnostné spoločenstvá, Výboru pre vzdelávanie
     NRSNM, ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, ASP a mediálneho
     sponzora TV Petrovec.


     Profesorka slovenčiny Vesna Valihorová - Filipovićová                              - 5 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10