Page 4 - Čaroslov č.5
P. 4

5. žiacky seminár                                      ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine                    Ján Čajak v našich spomienkach                                 Rok je pri konci a stihol už priniesť mnoho
                             toho. Diali sa zvláštne veci nám všetkým – niekomu
                             v rovnakých či v rôznych podobách. Zvláštnou vecou
                             bolo znovu stretnutie žiakov  a učiteliek slovenčiny
                             z deviatich slovenských vojvodinských škôl na piatom
                             žiackom seminári v Petrovci ( 02.11. 2013 ).
                             Zvláštnym dôvodom  bolo jubilárne 150. výročie
                             narodenia   národovca,    spisovateľa,   učiteľa
                             a osvietenca Jána Čajaka. Zvláštnou prácou bolo to,
                             že sme so zregenerovanými silami dokázali efektívne
                             zrealizovať všetky kreatívne nápady. Konečne –
                             zvláštnym cieľom bolo ochutnať filmárske remeslo
                             a utvoriť film o baťkovi Čajakovi.

                             Ako
     je to už zvykom na týchto seminároch, po
     príchode účastníkov a po privítaní hostí, začala sa
     pracovná časť – nakrúcanie filmu podľa vopred
     prichystaného scenára. Robiť niečo, čo robíme po
     prvý raz otvára vráta našej zvedavosti, ale rozvíja
     aj naše osobnosti. Novinky v stále rozvíjajúcich
     mysliach pani učiteliek slovenčiny sa vystriedali na
     Aktíve učiteliek slovenského jazyka.

                                    Po peknom a slnečnom dni nevystala ani
                                návšteva hrobky Jána Čajaka na petrovskom
                                cintoríne. Tu každý z nás vzdal úctu a vďaku
                                človekovi, ktorý tak mnoho dal ľudu a od nich
                                nič nepýtal.         Po obede poctené návštevou bolo
     petrovské gymnázium Jána Kollára so žiackym
     domovom,    ústredňa   Matice   slovenskej
     a nakoniec žiaci mali príležitosť ochutnať aj
     novinárske remeslo priamo v TV Petrovec.
     Dokonca bez nich by sa celá práca nebola ani
     vydarila.

                              - 4 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9