Page 3 - Čaroslov č.5
P. 3

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine


                           Na úvod ...


                                Spomienky sú nadovšetko. Každý človek po
                             sebe necháva nejaké stopy v tomto piesku života,
                             nejaké záznamy o sebe, rozpomienky pre ľudí,
                             ktorí ho poznali alebo vedeli o ňom. Milan Rúfus,
                             veľký slovenský básnik hovorí: „Spomienky ako
                             plátno po lúkach rozvešiame...“ Dobre je, keď po
                             nás zostanú nejaké záznamy, znamená to, že naša

                             životná   dráha   nebola   len   premárnenou
                             prechádzkou týmto svetom.
                                Mnohí ľudia odídu cestou večnosti, no
                             v našich spomienkach sú živí, lebo žije ich dielo
                             a odkaz ich života. Jeden z najväčších spisovateľov
                             dolnozemských Slovákov Ján Čajak zaiste patrí
                             medzi ľudí, ktorých dielo hovorí a pôsobí aj dnes,

                             už 70 rokov po jeho smrti. Okrem spisovateľskej,
                             jeho životným mottom bolo vzdelávať mladé
                             generácie v rámci svojej učiteľskej činnosti, no
                             zároveň edukatívne a pokrokovo vplývať aj na
                             pospolitý dolnozemský ľud. Selenčania s hrdosťou
     povzdvihujú Čajakovu učiteľskú činnosť vo svojej osade a fakt, že sa mu práve tu narodil syn,
     budúce významné meno slovenskej dolnozemskej literatúry. Petrovčania sa práve z úcty
     voči nemu rozhodli svoju základnú školu nazvať podľa neho. Sú to významné príznaky toho,

     že odkaz Čajakovho života i tvorby je stále živý.
         Všade kam šiel, Čajak zanechával významné edukatívne stopy, častokrát kriticky
     podfarbené. Všetko s cieľom nápravy a povzbudenia ľudu k lepšiemu. Každé jeho diela
     dýcha týmito vplyvmi a to je najlepším svedectvom významu jeho života i tvorby. Snažíme
     sa tomu učiť a k tomu vychovávať aj nové generácie slovenských dolnozemských detí.
     Svedectvom toho je aj toto číslo Čaroslovu, ktoré sme venovali práve významu života a diela

     baťka Jána Čajaka.

                                                                     Vladislava Lovásová

                              - 3 -
   1   2   3   4   5   6   7   8