Page 2 - Čaroslov č.1
P. 2

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine                                    Ahojte kamaráti!
              Čaroslov
        časopis žiakov slovenských škôl vo       V rukách držíte časopis Čaroslov,
             Vojvodine          ktorý vznikol 13. novembra 2010 v Základ-

              Redakcia          nej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
                            Zoskupili sa tu žiaci z 11 slovenských vojvo-
      Jaroslava Majerová, 8. ročník, B. Petrovec  dinských škôl a to z každej školy po traja. Je
      Mária‐Ivona Matićová, 8. ročník, B. Petrovec
      Ivona Martinková, 8. ročník, B. Petrovec  to druhý v poradí seminár pre žiakov zá-
      Lýdia Speváková, 8. ročník, B. Petrovec  kladných škôl a odznel pod názvom Kom-
      Helena Kováčová, 8. ročník, B. Petrovec  paráciou k lepšiemu výsledku. Mladí novi-
      Elena Vršková, 7. ročník, Hložany
      Melina Korčoková, 7. ročník, Hložany    nári pracovali pod dozorom skúsených novi-
      Monika Bažaľová, 8. ročník, Hložany    nárov z Hlasu ľudu Anny Francistyovej a Ja-
      Rastislav Činčurák, 6. ročník, Kulpín   roslava Čiepa. Fakt to bola skvelá zábava.
      Igor Červený, 8. ročník, Kulpín
      Jaroslav Poničan, 5. ročník, Kysáč     Pravdaže, niečo sme sa aj naučili. Ako dôkaz
      Boris Čeman, 5. ročník, Kysáč       ponúkame vám tento náš spoločný časopis.
      Maja Vargová, 3. ročník, Kysáč       Páči sa vám?
      Malvína Zolňanová, 8. ročník, Selenča
      Tatiana Krížová, 7. ročník, Selenča
      Klaudia Prokopcová, 7. ročník, Selenča
      Marta Týrová, 7. ročník, Pivnica                   Nina Chalupová z Kovačice,
      Matea Dingová, 7. ročník, Pivnica
      Tatiana Žihlavská, 7. ročník, Pivnica                   Adam Števko z Aradáča
      Anna‐Andrea Holiková, 7. ročník, Kovačica          a Anna Mária Babincová z Kovačice
      Nina Chalupová, 8. ročník, Kovačica
      Anna Mária Babincová, 8. ročník, Kovačica
      Tina Bokorová, 8. ročník, Padina

      Marína Koláriková, 7. ročník, Padina
      Vlasta Chrťanová, 8. ročník, Padina
      Iva Majovićová, 6. ročník, S. Pazova
      Andrea Potranová, 6. ročník, S. Pazova
      Silvia Hricová, 6. ročník, S. Pazova
      Taňa Zorňanová, 7. ročník, Erdevík
      Ruženka Lovásová, 7. ročník, Erdevík
      Vladislav Uhlík, 7. ročník, Erdevík
      Milan Števko, 6. ročník, Aradáč
      Adam Števko, 7. ročník, Aradáč
      Martina Hanusová, 8. ročník, Aradáč

      za spolupráce redaktorov Hlasu ľudu
      Anny Francistyovej a Jaroslava Čiepa
                              - 2 -
   1   2   3   4   5   6   7