Page 7 - Caroslov 9-10
P. 7

MLADí DOLNOZEMCI    ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                Kráľ a jeho osem dcér

     Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden kráľ, ktorý mal osem dcér. Z tých ôsmych dcér ani jedna
nebola vydatá. Všetky boli zamilované do chlapcov, ktorí si ich nevšímali.

     No, aby všetko nebolo až tak tragické, bol tam jeden mladík, menom Ján a šialene bol
zamílovaný do najmladšej z nich. Najmladšia si zasa nevšímala
Jána. Ona zasa milovala jeho brata. Jánov brat Mirko bol silnejší
a múdrejší. Mirko bol rytierom. Mal aj svoju zem a svojich
sluhov. Nie je ťažko uzavrieť, že mal svoj zámok, ktorý si
samostatne vystaval. Chýbala mu len manželka. Začal sa zaliečať
najmladšej princeznej Miluške. Po čase Miluška opätovala lásku
Mirkovi a vydala sa. Ako to už v rozprávkach býva, aj v tejto je
koniec šťastný.

     Čo ostatná kráľovská rodina? Kráľ onedlho zomrel, dcéry
sa povydávali a trón zdedil zať – najstaršej dcérin manžel. Každý
z nich žil svojím životom, aký im len osud zavdal.

            Mladí Dolnozemci – skupina A2

         -7-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12