Page 10 - Caroslov 9-10
P. 10

MLADí DOLNOZEMCI     ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                 Materinská láska

    Za siedmimi horami, za siedmimi dolami
žila dievčina Aurora. Bola veľmi chudobná
a rodičov stratila už ako šestnásťročná. Musela
sa starať o svojich súrodencov. Mala aj svoje
želania – chcela sa stať princeznou.

    Jedného dňa, keď šla ku potoku po vodu
sppoza kameňa vykukla starenka. Opýtala sa
jej, že čo taká krásna dievčina tam robí. Dievčina sa ju zľakla, lebo pri potoku nikdy
nikoho nestretla. Dievčina jej rozpovedala o svojom živote, ako každý večer chodieva
po vodu a pýtala sa ju, že čo ona tam robí. Starenka odpovedala, že čaká práve na ňu
a pritom spomenula jej meno. Rozpovedala jej o svojom živote, akou matkou bola, čo
sa jej udialo so synom a ako sa teda vydala na dlhú cestu, rozhodnutá nájsť syna.
Viedlo ju len materinské srdce. Šla dlho až prišla na veľkú lúku, kde sa preháňal
vietor. Bola už unavená a tak si rozložila oheň, zakrútila sa lepšie do svojho vlniaka a
zaspala.

    Víly okolo nich tancovali. Dievčina si priala, aby víly chránili túto starenku.
Vedela, že je to milujúca matka a statočná žena. Zaslúži si, aby našla, čo hľadá.

    Nakoniec víly vrátili starenke tridsať rokov života. Dokázala, že matky sú tým
najväčším darom, aký nám zem dáva. Zo syna vyrástol dobrý človek, pretože už vie, že
netreba len prijímať, ale treba hlavne dávať.

                                  Mladí Dolnozemci – skupina C

         - 10 -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15