Page 8 - Caroslov 9-10
P. 8

MLADí DOLNOZEMCI    ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                 Umenie spája ľudí

     Bol raz jeden kráľ, ktorý mal tri dcéry. Najstaršia sa volala Tamara, stredná Iveta
a najmladšia Martina.

     Kráľ už bol starý a bolo treba rozhodnúť, kto bude po ňom panovať. Dal si zavolať k sebe
svoje tri dcéry. Keďže sa kráľ nemohol rozhodnúť a ani sestry dohodnúť, mali si zahrať jednu hru.
Tá, čo v hre zvíťazi, bude panova ť. Kráľ rozkázal hrať Monopol. Zvíťazila najmladšia Martina,
ktorá mala svojho otca najradšej, bola dobrá, chtivá a spoľahlivá, ale milovala odchod na diskotéky
a tak sa aj zoznamovala s rôznymi chalanmi. Jeden z nich sa jej aj zapáčil , bol to chlapec zo
zahraničia, leteli iskričky... Tak na krídlach lásky odletela Martina do sveta.

     Tak osud chcel, aby sa na trón dostala najstaršia Tamara, ktorá mala najradšej peniaze. Bola
roztopašná, márnivá a sebecká. Za jej vlády krajina začala upádať, ľudia protestovali, lebo mali malé
platy. Jej život nakoniec skončil ako v hre. Tamara skrachovala.

     Krajinu sa pokúsila zachrániť Ivetka, ktorá mala rada umenie a klavír. V jednej tichej májovej
noci hrala na klavíri vo svojej komnate. Tie krásne vylúdené tóny bolo počuť naďaleko, aj do ucha
kráľoviča Marka. Marko mal v obľube umenie a chcel to nejak podporiť aj finančne, lebo bol veľmi
možný. Tak zachránil princeznú Ivetku, jej krajinu a budúcnosť. Spolu mali veľa detí.

                                          Mladí Dolnozemci – skupina B1

         -8-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13