Page 4 - Caroslov 9-10
P. 4

MLADí DOLNOZEMCI                                  ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

         Hranice nie sú prekážkou

     Už tretí rok za radom sa na Základnej škole Jána Čajaka organizuje žiacky seminár menom
Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Je to seminár, na ktorom sa dolnozemskí
Slováci pravidelne stretajú, kamarátia a pestujú svoj materinský jazyk.

     Tohto roku sme sa stretli koncom septembra, presnejšie 29. septembra. Netrpezlivo sme
čakali na príchod našich nových kamarátov z Rumunska, Maďarska a Chorvátska. Po ich príchode sme
sa zoznámili, a hrali hry a ešte viacej zblížili. Potom sme šli na večeru a po večere na ubytovanie.
Neskoršie toho večera všetci sme sa stretli v reštaurácii a spolu sa kamarátili. Nasledovný deň sme
ráno prišli do školy, kde sme boli prítomní na hodinách zemepisu a matematiky. V pokračovaní nás
rozdelili do troch dielní – dvoch slovenských a jednej výtvarnej. V dielňach sa prevažne hovorilo
samozrejme o slovenčine. Vo výtvarnej dielni sme maľovali slovenskú vzorku na skle. Nasledoval
obed a po obede sme navštívili ústredňu Matice slovenskej v Srbsku, múzeum a gymnázium Jána
Kollára so žiackym domovom. Po návrate do školy znovu sme hrali hry. Boli to hry na rozlúčku

     Nakoniec, prišiel i čas rozlúčky. Dlho sme sa rozlučovali, čo je dôkazom, že sme sa dobre
spoznali a že hranice nie sú prekážkou kamarátenia.

                                              Dajana Jana Brnová, 8.c

                                -4-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9