Page 2 - Caroslov 9-10
P. 2

ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

Z OBSAHU      ČAROSLOV

     Časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                              REDAKCIA:

 Mladí dolnozemci ………………………………. 4            Emília Gániová, Petrovec
 Okienko - Báčsky Petrovec …………………….18          Dajana Brnová, Petrovec
 Okienko – Kovačica ……………………………..38           Sára Lenhartová, Kovačica
 Naša škola - Pivnica …………………………....58          Kristian Balček, Kovačica
 ZŠ maršala Tita - Padina ………………………..68         Patrícia Kmeťková, Pivnica
 Halúzka – Selenča ……………………………….72            Lea Herčeková, Pivnica
 Oáza - Stará Pazova ……………………………84             Anna Ušáková, Padina
 ZŠ Bratstvo – Aradáč …………………………....94         Nataša Petrovičová, Padina
 Ozveny – Kulpín…………………………………..97            Monika Trusinová, Selenča
 ZŠ Savu Šumanovića – Erdevík ………………..104         Naďa Bocková, Selenča
 ZŠ Ľudovíta Štúra – Kysáč ……………………...112       Monika Babíková, S. Pazova
 Sedmokrásky – Hložany …………………………123           Nina Ušjaková, S. Pazova
 Anglický časopis - School days ………………...130       Andrea Straková, Aradáč
 Nemecký časopis - Deutsch ist prima ………….135     Vladimír Gabriel Lovás, Aradáč
 Gymnáziun Jána Kollára – Sládkovič …………..141       Lucia Babiaková, Kulpín
 Internatórium ………………………………………154            Timea Čemanová, Kulpín
 Galéria Čaroslovu …………………………………164           Matea Sláviková, Erdevík

Všetkým autorom za nezištný súhlas publikovať        Lea Sláviková, Erdevík
    ich práce ďakuje REDAKČNÁ RADA.           Nina Marčoková, Kysáč
       Web: www.caroslov.rs            Marína Martinková, Kysáč
     E-mail: casopis@caroslov.rs        Petra Častvenová, gymn. Petrovec
                           Viktória Fačarová, gymn. Petrovec

                            ZA SPOLUPRÁCE UČITELIEK:
                               Márii Andrášikovej
                               Jarmily Pantelićovej

                           Vesny Valihorovej-Filipovićovej
                               Daniely Lešťanovej
                                Maje Lačokovej
                                 Anne Hrkovej

                             Márii Kotvášovej-Jonášovej
                                 Viery Papovej

                                Vesny Kámaňovej
                               Jarmilky Dolinajovej
                               Jaroslavy Števkovej
                               Ruženky Ďuríkovej
                               Jaroslavy Stanovej

                                Michala Ďurovku
                                Anny Legíňovej
                                Tatiany Mitićovej
                                Darky Čapeľovej
                                Janky Kopčokovej
                             Annamárie Boldockej-Grbić
                                Anny Lekárovej

                              TECHNICKÁ ÚPRAVA:
                                 Andrej Varga

                        -2-
   1   2   3   4   5   6   7