Page 6 - Caroslov 9-10
P. 6

MLADí DOLNOZEMCI    ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

               Staromaterinská láska

                             Kde bolo, tam bolo, bolo jedno dievča, ktoré nemalo
                         nikoho. Len svoju milovanú babku.

                           Keď mala pätnásť rokov, odsťahovala sa od babky
                         a odišla hľadať svoju vlastnú budúcnosť. Babka žila ťažkým
                         životom a keď počula, že vnučka od nej odchádza bolo jej
                         ťažko aj na duši. Tak zostala sama, stravovala sa iba tým, čo
                         sama vypestovala vo svojej malej záhradke. Bolo to tam
                         pestované s veľlou láskou a nielen bylinky, ale babka mala
                         tam aj zraneného vtáčika, o ktorého sa starala. Nuž tak sa
                         babke viedlo, ako jej osud dal. Čo vnučka? Vnučke sa
                         v živote začalo dariť, našla si dobrú prácu, našla si chlapca.
                         Svoju pravú lásku. Onedlho sa zaňho aj vydala. Ubehlo času
                         a narodili sa im dvojičky. Ani o peniaze nebola núdza.

     Rodinka sa rozhodla vrátiť k babke. Keď ju zazreli, nemohli uveriť svojim očiam. Babka bola
zostarená a vychudnutá až na neprepoznanie. Začali sa o ňu starať. Lenže babka sa začala čudne
správať a utiekla z domu. Márne ju čakali a hľadali, no babky nikde. Po niekoľkých dňoch ju našli
u kamarátky. Keďže sa situácia zmenila, mladí sa rozhodli, že si babku veznú k sebe.

     Tak rodina žila šťastne, kým nepomreli.

                                          Mladí Dolnozemci – skupina A1

         -6-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11