Page 4 - Čaroslov č.2
P. 4

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                       SEMINÁR PRE ŽIAKOV


       Tretí seminár pre žiakov organizovaný 10.decembra 2011 na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom
                       Petrovci prebiehal pod názvom Tvorba v znamení priateľstva.
                       Organizátorom seminára bola petrovská základná škola
                       v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a Výborom pre
                       vzdelávanie NRSNM a zúčastnilo sa ho 10 slovenských škôl.


                         Náplňou tohto podujatia boli práce žiakov v rámci troch
                       tvorivých dielní – jazykovej, hudobnej a recitačnej a cieľom týchto
                       snáh bol kultúrno-umelecký program obsahujúci výsledky práce
                       členov všetkých troch skupín. Účastníci seminára mali po
                       obedňajšej prestávke príležitosť navštíviť matičný dom
                       a Gymnázium Jána Kollára i žiacky domov.                                             prof.Vladislava Lovásová                    VÝTVORY TVORIVÝCH DIELNÍ


     Školská hodina

     Školská hodina, je to krása
     pravda všeličo dá sa.
     Piesne spievať, naučiť sa
     i s cimbalom pobaviť sa.

     Knihy letia, stoly skáču,
     slnko svieti, kvety rastú.
     Žiaci smiechom plnia prácu
      písomky si písať začnú.

     Slovenčina milá naša,
     ypsilony zatáča.
     Lyrika, epika, novela, dráma
     žiaci sa v tom zrazu stratia.

     Pohrajme sa teraz zasa
     školská hodina začala sa.


      Monika Mandáčová (Selenča)                              - 3 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9