Page 3 - Čaroslov č.7
P. 3


   .                                                                  ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine


                     Milí súkmeňovci po pere!


       Komunikácia dnes, asi to i sami už pociťujete, je v havarijnom stave.
    Je totiž celkom nezáväzné byť gramotným. Všetko sa rieši niekoľkými

    ikonkami. Smajlík, opätok, plačko, automobil. Dôraz je na obraznosti,
    stručnej až klipovej informácii, už nie je čas vypočuť si komplikovanejšiu
    rozvitú vetu. Radi by sme si obmedzili myslenie do holých viet. Načo sú
    slová,vety, načo syntax, kto ešte potrebuje metaforu? Slová sa nám

    rozsýpajú ako zrno z deravého vreca… Pekné slovo, ako dokonca i čestné
    slovo sa už nenosí, krásne slovo už nedokáže všetko?! … A akurát tu sa
    presadzuje i Vaša čaroslovecká, čaroslovenská práca, ktorá napráva, hýbe,

    zaväzuje .

       Asi viac ako kedykoľvek predtým (navyše, v roku, keď si

    pripomíname dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra a po vlaňajšom-
    150. výročí nášho tlačeného slova) v dnešnej digitalizovanej, cyber dobe
    nám to postupné odhaľovanie, vychutnávanie čarov slova, všetkým treba!
    Doba, uznajme, veľa núka: bleskurýchle a pohotové informácie v každej

    chvíli, je to živel, ktorému sa nevyhneme, treba sa mu prispôsobovať, aj z neho brať, avšak netreba
    mu otročiť! Netreba si dovoliť byť zbavení zanietenia z ťažkostí narábať so slovom, s ktorým ste a
    musíte byť stále na počiatku! Inak sa to opotrebí, zovšednie!


       Treba sa snažiť byť originálny, neopakovateľný. Predpokladá to dosť veľkú a sústavnú drinu:
    naprávať, cibriť, trénovať,“tríbiť,“ čítať, písať, odhaľovať nové slová, hrať sa so slovom. K tomu ale
    veľa snívať, prežívať, fantazírovať, inšpirovať sa… Pekne pozdraviť, Jurajom Tušiakom nastolenými,

    jednoduchými- najdôležitejšími slovami ...

       Pointovať slovom, pokarhať i pohladiť. Nadchnúť prípadne niekoho. Uzdraviť.


       To, s tými slovami si, slovom, pýta poklepkať po svojom sklenom JA a čakať, aby zazvonilo!
    Všetko je vo vciťovaní sa do slov. Najmä vo virtuálnej forme si treba uvedomiť dôležitosť cítiť v jazyku,
    naučiť sa hľadať a nájsť v ňom krásu. Slovným citom pretromfnúť chybu v počítačovom programe.


                                        Annamária Boldocká - Grbićová

                              - 3 -
   1   2   3   4   5   6   7   8