Page 2 - Čaroslov č.7
P. 2


   .                                                                  ČAROSLOV – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine


                                        Čaroslov

                                   časopis žiakov slovenských škôl

          Z OBSAHU:                           Vo Vojvodine

                                           Redakcia
                                       Denisa Rybovičová (Petrovec)
                                       Emília Gániová (Petrovec)
   04 - IV. žiacky seminár - Po literárnych                Zlatko Klinovský (Selenča)

        stopách vojvodinských Slovákov                Viktória Častvanová (Selenča)
                                        Martin Zvara (Aradáč)
                                        Sára Škodáková (Aradáč)
   06 - ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci - Okienko                Ivan Toman (Erdevík)
                                       Milica Petrovičová (Erdevík)
   20 - ZŠ Mladých pokolení v Kovačici - Okienko              Lára Šipická (Stará Pazova)

                                      Leona Lešťanová (Stará Pazova)
   28 - ZŠ Jána Čajaka v Selenči - Halúzka                 Maja Madacká (Kulpín)
                                       Martin-Ján Javorník (Kulpín)
   42 - ZŠ maršala Tita v Padine                     Valentína Imreková (Pivnica)
                                        Andrea Grňová (Pivnica)
                                       Dušana Babincová (Kovačica)
   46 - ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove -            Gabriela Svetlíková (Kovačica)
        Oáza                             Darko Pokorácky (Padina)

                                        Tína Trnovská (Padina)
   52 - ZŠ Bratstva v Aradáči                        Filip Kráľovský (Hložany)
                                       Lýdia Murtínová (Hložany)
                                      Hana-Katarína Ďurovková (Kysáč)
   54 - ZŠ Save Šumanovića v Erdevíku
                                        za spolupráce učiteliek:
   70 - ZŠ J.A.Komenského v Kulpíne - Ozveny                 Márie Andrášikovej
                                          Anny Hrkovej
   82 - ZŠ 15.októbra v Pivnici - Naša škola                 Jaroslavy Števkovej
                                         Tatiany Mitićovej
   98 - ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči                      Vladimíry Havranovej
                                         Ruženky Ďuríkovej

  100 - ZŠ J.M.Dragutina v Hložanoch –                     Jarmilky Dolinajovej
                                          Jany Kováčovej
         Sedmokrásky                           Anny Huďanovej
                                          Viery Papovej
  110 - ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci - School days               Vesny Kámaňovej
        - školský časopis v anglickom jazyku                Anny Legíňovej
                                          Viery Kaňovej
  119 - Gymnázium Jána Kollára so žiackym                 Annymárie Boldockej-Grbićovej
                                         Marty Pavčokovej
         domovom v Petrovci – Sládkovič
                                          a gymnazistov:

  124 - Gymnázium Jána Kollára so žiackym                    Debory Elijašovej
         domovom v Petrovci - Internatórium              Vladimíra-Vaňu Valentu

                                         Technická úprava:
  131 - Galéria Čaroslovu                             Andrej Varga          Všetkým autorom za nezištný súhlas publikovať ich práce ďakuje REDAKČNÁ RADA.

                 Web: www.caroslov.rs • e-mail: casopis@caroslov.rs
                              - 2 -
   1   2   3   4   5   6   7