Page 3 - Čaroslov č.3
P. 3

ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

                             Milí spolupracovníci a autori Čaroslováci,

                             Čaroslovenky!

                             Aké je toto slovo "čaroslov" zvláštne, keď ho

                             dobre poprekrúcame máme z toho zrovna to čo
                             sme ani len netušili- nový charakteristický
                             význam- Čaro- slov, môžeme toto čítať aj ako
                             "čarodejní Slováci!", čo poviete a  sme nimi?
                             Ako každý národ na svete aj my sme čaroslovní
                             ak máme fantáziu....
                             ...ale chcem sa Vám aj inak prihovoriť; totiž
                             mám veľkú radosť, že ste sa dostali na
                             internetovú stránku, môžete si kreovať svoje
                             literárne vlohy nielen po technickej stránke, ale
                             do nej prispievať aj ako spolupracovníci. My,
                             keď sme boli vo vašom veku (poviete -no títo
     starší zasa o svojom veku!?) sme si v akomsi malom neúhľadnom kútiku domu urobili
     závesu a mali sme onedlho aj pravé detské divadlo...hrali sme sa a vymýšľali. Vy máte
     svoj časopis a on je ako magická zázračná "láda" čiže truhlica, do ktorej môžete napísať
     čokoľvek a o čom len chcete.Mať tak truhlicu a v nej zázračné slová!? -pomyslela som si,
     a zrazu otvorím internetovú stránku a na nej píše ČAROSLOV! a začala som v duchu s
     ním cestovať, na pomoc som si vzala iba slovenské slovká a hľa, tu som ich zoskupila a
     pekne sa Vám  nimi teda prihováram, oni boli na tejto stránke a ja som ich iba
     pozbierala a dotvorila do viet. Dajte si nimi i vi počariť, píšte , vytvárajte svoj svet a
     pohrajte sa so slovami, jazykom, metaforami a budete nadšení ako z obyčajných
     najobyčajnejších slov zrazu nastala báseň, poviedôčka, krátka úvaha a pozdrav


     a toto som Vám iba chcela takto v krátkosti zdeliť...

     Majte sa a píšte, kreslite, tvorte, vymýšľajte, toto sú vaše stránky a vaša chvíľa,
     nezabudnite!

     Pozdravuje Vás "vespolek" , ako hovorievali naši predkovia,

                                                           Viera Benková
                              - 3 -
   1   2   3   4   5   6   7   8