Page 17 - Čaroslov č.6
P. 17

     ZŠ Mladých pokolení Kovačica                     ČAROSLOV - časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine
                         Nové Zámky - Oberačkové slávnosti

                    V Nových Zámkoch na Slovensku v dňoch 21. a 22. septembra prebiehali tradičné
                    XVIII. Oberačkové slávnosti. V rámci slávností je i Novozámocký festival detských
                    folklornych súborov.

                    Tohto roku na festivale vystúpil folklorny súbor Základnej školy mladých pokolení z
                    Kovačice.

                              - 17 -

   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22