Čaroslov číslo 12-13

 

December 2019

 

Ročník VIII

Z OBSAHU

RETROSPEKTÍVNY POHĽAD  NA MINULOROČNÉ UDALOSTI
Stretnutie očami účastníkov (Mladí dolnozemci po štvrtýkrát)………….. 4
Jubilejný seminár pre žiakov základných škôl ………………………………..  8
Krátky pohľad na školský rok 2018/2019 v kovačickej škole ………….. 15

AKTIVITY A UDALOSTI
Stretnutie očami účastníkov (Mladí dolnozemci po piatykrát)………….. 20
Jedenásty ročník v znamení povestí a komiksov ……………………………. 24
ZŠ Jána Čajaka – Báčsky Petrovec ………………………………………………  27
ZŠ mladých pokolení – Kovačica ……………………………………………….   39
ZŠ hrdinu Janka Čmelíka – Stará Pazova …………………………………….   48
ZŠ 15. októbra – Pivnica …………………………………………………………..    58
ZŠ Jána Amosa Komenského – Kulpín ……………………………………….   66
ZŠ bratstvo – Aradáč ………………………………………………………………..   72
ZŠ Savu Šumanovića – Erdevík ……………………………………………………76
ZŠ maršala Tita – Padina ……………………………………………………………. 80
ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina – Hložany ……………………………………….82
ZŠ Jána Kollára – Selenča ………………………………………………………….. 88
ZŠ Ľudovíta Štúra – Kysáč …………………………………………………………. 92
Schools days ☺ZŠ Jána Čajaka – Petrovec …………………………………..  95
Deutch ist prima ☺ Jána Čajaka – Petrovec…………………………………… 99
Výtvory – komiksy (XI. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských
škôl s vyučovacím jazykom slovenským) ………………………………………102